El Pla d’Educació Financera (PEF), promogut pel Banc d’Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), ha atorgat el premi Finanzas para Todos a l’Ajuntament de Barcelona en la seva categoria de millor iniciativa d’educació financera de l’any 2020.

Els Premis Finanzas para Todos reconeixen aquelles accions d’educació financera desenvolupades a Espanya que suposin una contribució significativa a la millora dels coneixements financers dels ciutadans, ensenyin a prendre decisions financeres informades i desenvolupin hàbits i competències relacionats amb l’estalvi i la planificació de la despesa.

Segons el Banc d’Espanya i la CNMV, el programa EdEc d’educació econòmica per a col·lectius vulnerables és una iniciativa “d’especial rellevància i necessitat en un context com l’actual (…) amb un plantejament i una metodologia consistent amb valors com la igualtat d’oportunitats i persegueix la millora de la presa de decisions i hàbits financers”.

A Conti Economia ens sentim molt satisfets per aquest reconeixement, doncs hem col·laborat amb l’Ajuntament de Barcelona des de 2018 en el disseny i en la posada en marxa de projectes pilot per comprovar l’eficàcia d’aquest model de formació i acompanyament econòmic per famílies vulnerables.