INCLUSIÓ ECONÒMICA

eduard conti

La inclusió econòmica contribueix a la participació plena de la població en la societat, superant així la manca de drets, recursos i capacitats bàsiques.

Amb aquest fi, dissenyem i desenvolupem programes d’educació econòmica i financera per a tot tipus d’administracions públiques, entitats socials i organitzacions.

L’educació econòmica i financera és una eficaç eina d’inclusió, en oferir una capacitació bàsica que aporta reflexió, informació, esperit crític i senzills criteris que poden aplicar-se diàriament, i ajuden a prendre decisions durant tota de la vida.

Adaptem els programes a les característiques de les persones a les que van dirigides. Els programes d’educació econòmica i financera poden incloure:

  • Formació bàsica
  • Formació sobre temes específics
  • Acompanyament individual (mentoria)
  • Consulta a distància (assessorament just-in-time)
  • Nudge i altres tècniques que milloren l’eficàcia dels programes de formació

METODOLOGIA

En les formacions utilitzem un enfocament dinàmic i participatiu, amb treball en grup, discussions en classe i exercicis que ajuden els alumnes a desenvolupar les seves capacitats (mètode del cas).

Facilitem eines senzilles, eficaces i fàcils d’implementar en l’economia diària que ajuden l’usuari aconseguir els seus objectius.

En la fase d’acompanyament, ajudem l’alumne a marcar-se uns objectius i dissenyar el seu propi pla d’acció per a aconseguir-los.

Ens agrada innovar. Cada nou projecte és una oportunitat d’introduir millores i augmentar l’eficàcia dels nostres serveis.

CONTACTA AMB NOSALTRES

Contacta amb nosaltres si vols més informació sobre els nostres programes formatius a mida per a administracions, institucions públiques o organitzacions.

SERVEIS